Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 29 Νοεμβρίου 2009,
προέκυψε νέο διοικητικό συμβούλιο, που ήλθε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος Βασίλης Γρατσίας -------------6977 475 445 Ηράκλειο
Αντιπρόεδρος Ειρήνη Καστρησίου --------6972 246 585 Χανιά
Γραμματέας Καλλιώ Φακίνου -------------6947 842 976 Ηράκλειο
Ταμίας Κατερίνα Σκουλάτου -------------6945 083 157 Ηράκλειο
Ειδική Γραμματέας Βάνα Βασαλάκη --------6976 726 727 Ηράκλειο
Ειδική Γραμματέας Μαρία Κλάδου --------6972 858 685 Ηράκλειο
Υπεύθυνος Γραφείου Βαγγέλης Βασιλάκης --6983 510 034 Ηράκλειο

Αναπληρωματικοί:
Τζανετίνα Δέτση -----------------------6944 717 725 Ηράκλειο
Αθανάσιος Χηνόπουλος ------------------6936 842 184 Χανιά
Τζανίνης Μανόλης ----------------------6944 546 683 Ηράκλειο

Τα μέλη μας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα πιο πάνω τηλέφωνα ή στην διεύθυνση: Σύλλογος Ναξίων Κρήτης, Ιερολοχιτών 139, Ηράκλειο 71305
Καθώς και στο e mail : naxioikritis@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: